imagini din Slatina

Bine aţi venit!

Bine aţi venit!
Bine aţi venit pe site-ul Primăriei din Slatina! Veţi putea găsi aici toate informaţiile de care aveţi nevoie: atât legate de organizarea şi hotărârile Primăriei, Consiliului Local şi Direcţiilor şi Serviciilor subordonate, cât şi informaţii generale pentru persoane fizice şi juridice. Navigare plăcută!

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 -2020 vine în continuarea demersurilor din perioada de programare 2007-2013, construind pe o bază solidă în ceea ce priveşte experienţa în implementarea portofoliilor de proiecte integrate, management de proiect și capacitate administrativă.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 își propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi spaţiile publice majore la circuitul urban, crescând astfel funcţionalitatea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului. Totodată, pentru a-şi consolida poziţia de centru regional, Slatina va investi în dezvoltarea şi promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman şi în modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice.

Obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 vizează depășirea provocărilor şi valorificarea oportunităţilor identificate pe cele cinci paliere: economic, demografic, social, conectivitate, mediu şi schimbări climatice.

Principiul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a municipiului Slatina este reconectarea oraşului la nivel fizico-spaţial, social şi funcţional.

Prin intermediul proiectelor cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 Slatina va deveni un oraş compact şi verde, cu o înţelegere durabilă a dezvoltării urbane, orientat spre utilizarea eficientă şi eficace a resurselor locale în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieţii pentru o populaţie tânără, cu un nivel ridicat de pregătire profesională. Principalele aspecte urmărite în acest sens sunt:

  • Slatina - centru economic-industrial reprezentativ, racordat prin intermediul autostrăzii A1 la celelalte centre de producţie de interes naţional din Regiunea Sud-Vest;
  • Slatina – centru de excelenţă în domeniul tehnic – sprijinirea şi promovarea dezvoltării unui sistem de învăţământ tehnic performant şi dialogul, menţinerea şi atragerea marilor investitori, în paralel cu sprijinirea iniţiativelor locale şi a antreprenoriatului;
  • Slatina - oraş compact şi conectat în care zonele funcţionale majore sunt legate între ele şi cu zona centrală prin intermediul unor axe/ circulații verzi;
  • Slatina – oraş atractiv pentru locuitori şi turişti, prin calitatea spaţiului public, pietonal, prietenos, cu o zonă centrală preponderent pietonală, ce evidenţiază identitatea dublă a oraşului – târg şi centru industrial. Spaţiile publice specifice celor două centre (centrul istoric şi centrul nou) sunt reconectate şi legate de principalele puncte de interes şi zone rezidenţiale din oraş prin axe tematice.

Astfel, Slatina anului 2020 va fi un oraş tânăr şi modern, ce îmbină calitatea ridicată a spaţiului public şi farmecul vechiului târg cu excelenţa în domeniul tehnic şi stabilitatea locurilor de muncă.

În baza Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale, în special prin Programul Operațional Regional.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 111 din 27.04.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 310 din 28.11.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 202 din 31.07.2018.

Skip to content