imagini din Slatina
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Sediu Evidența Persoanelor

Strada Centura Basarabilor nr. 8

Telefon

0249 412 550

Program depunere documente
 • Luni: 08:30 - 13:00
 • Marți: 12:30 - 16:30
 • Miercuri: 08:30 - 13:00
 • Joi: 12:30 - 18:30
 • Vineri: 08:30 - 12:00
Program eliberare documente
 • Luni: 13:30 - 16:30
 • Marți: 08:30 - 12:00
 • Miercuri: 13:30 - 16:30
 • Joi: 08:30 - 12:00
       12:30 - 18:30
 • Vineri: 12:30 - 14:00
STARE CIVILĂ
Sediu Stare Civilă

Strada Unirii nr. 2B

Telefon

0249 436 230

Program
 • Luni-Joi: 08:00 - 16:45 (pauză de masă 12:00-12:15)
 • Vineri: 08:00 - 14:00
 • Sâmbătă, Duminică: 09:00 - 12:00 înregistrare decese
Documente de depunere online pentru înregistrarea căsătorie:
Înregistrări cereri transcrieri

Transcrieri certficate/extrase de stare civilă, privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991 și care nu au avut niciodată domiciliul în România

 • LUNI de la ora 09:00 la 14:00
 • MARȚI de la ora 09:00 la 14:00

Programarea, în vederea depunerii cererilor mai sus-menționate, se va face la numărul de telefon 0249 436 230 de la sediul Compartimentului Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, situat în municipiul Slatina, Strada Unirii, nr. 2B, jud. Olt.

Acte necesare:
 1. Cerere tip - făcută în nume propriu de către titularul actului sau reprezentant legal; în cazul minorilor în vârstă de peste 14 ani aceștia solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu sau de către unul dintre părinți ori, după caz, de reprezentantul lor legal
 2. Certificatul privind dobândirea/redobândirea cetățeniei române eliberat în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România, în original și fotocopie
 3. Declarație pe proprie răspundere a titularului actului sau a reprezentantului legal, dată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă a mai solicitat transcrierea sau înscrierea în registrele române a certificatului/extrasului de stare civilă/extrasului multilingv de pe actul de stare civilă solicitat
 4. Certificatul/extrasul de stare civilă/extrasul multilingv (să includă și limba română) de pe actul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, în original și fotocopie. Traducerea, după caz, a certificatului/extrasului de stare civilă, autentificată la notar, în original, în funcție de statul emitent, certificatul/extrasul de stare civilă original trebuie să conțină forma de apostilare sau supralegalizare prevăzută de art. 72 alin. (6) din H.G. nr. 64/2011
 5. Pașaportul titularului și/sau cartea de identitate în copie și original, după caz
 6. Declarații notariale, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în situația în care certificatul/extrasul de căsătorie străin nu conține, distinct, această rubrică
 7. Documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate în certificatul original (de exemplu: lipsa datei nașterii soților, a rubricilor privind părinții acestora, nemenționarea numelui soților după căsătorie, etc.)
  1. Documentele justificative pot fi:
  2. certificatul de naștere al soțului/soției în cazul transcrierii certificatului/extrasului de căsătorie
  3. declarația soțului/soției cetățean român, dată la notar sau oficiul consular, din care să rezulte numele de familie după căsătorie
  4. sentința de divorț rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriți
  5. copia cărții de identitate, pașaportul
Skip to content