imagini din Slatina

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România (A.N.P.C.P.P.S.R.) este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor.

Obiectivele Asociaţiei sunt de a proteja drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, de a face consumatorii conştienţi de drepturile pe care le au, de a dezvolta programe şi proiecte în scopul realizării acestor obiective. Scopuerile specifice ale programelor sunt de a proteja consumatorii împotriva riscului de a achiziţiona şi folosi produse şi servicii de calitate îndoielnică, de a informa consumatorii despre produsele care le-ar putea pune în pericol sănătatea, astfel încât aceştia să aibă dreptul de alege, de încurajare a competiţiei loiale, de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor.


Asociaţia Naţională pentru Protecţia Cosumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Str. Muzelor, Nr. 1, Sector 4, Bucureşti

Tel. 031 402 2632; 021 311 5162; 021 316 0546

Fax. +40 031 402 2632

Website

E-mail

Secretariat

Reclamaţii

Skip to content