imagini din Slatina
Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei
Temei legal

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 341/22.12.2017 referitoare la acordare sprijin la constituirea familiei

Beneficiază:

familia care îndeplinește cumulativ, la data solicitării, următoarele condiții:

  1. fiecare dintre soți:
    1. se află la prima căsătorie;
    2. are vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani.
  2. cel puțin unul dintre soți are domiciliul în Slatina;
  3. căsătoria a fost încheiată în municipiul Slatina după data de 01.01.2018.

Condițiile prevăzute lit. a) pct. 1 și lit. b) trebuie să fie îndeplinite și la data efectuării plății, în caz contrar, dreptul încetează.

Cuantum:

1.000 lei/familie

Cererea se depune la:

Serviciul public Protecţie şi Asistenţă Socială cu sediul în Slatina, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, în termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei.

Acordarea dreptului:

Se face prin dispoziția primarului și se va comunica poștal solicitantului.

Plata sprijinului financiar:

Se efectuează de către Direcția Protecție și Asistență Socială prin casierie, pe bază de stat de plată, în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției primarului prin care s-a acordat dreptul.

Documente necesare:
  • Actele de identitate ale soților (copie);
  • Certificat căsătorie (copie).
  • Cerere
De reținut:

Modificările privind starea civilă a soților, respectiv desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei care intervin până la plata sprijinului financiar, conduc la încetarea dreptului.

Atenţie!

Documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor!

Skip to content