imagini din Slatina
Titlul proiectului:
eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina codSMIS 126174
Solicitant:
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Cod apel: POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Valoarea totală a proiectului:
2.994.050 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
• 2.544.942,51 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE,
• 389.226,49 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea contribuției proprii:
59.881,00 lei
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reducerea costurilor administrative și simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice prin introducerea de instrumente din domeniul tehnologiei informației pentru gestiunea relațiilor cu cetățenii și pregătirea personalului Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slatina în vederea utilizării acestor instrumente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea capacității instituționale a Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina prin informatizarea unui număr de 5 servicii publice pentru cetățeni și firme.
 2. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform normativelor legale
 3. Formarea personalului Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina în domeniul utilizării sistemelor informatice achiziționate.
Activitățile proiectului:
 1. Managementul proiectului
  • 1.1. Activitati de management al proiectului
 2. Informarea si publicitatea proiectului
  • 2.1. Informarea si publicitatea proiectului
 3. Organizarea procedurilor de achizitii publice pentru implementarea activitatilor proiectului
  • 3.1. Organizarea procedurilor de achizitii publice pentru implementarea activitatilor proiectului.
 4. Implementare servicii de eGuvernare pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local.
  • 4.1. Implementare sisteme informatice pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local.*
  • 4.2. Digitizarea documentelor oficiale procesate la nivelul institutie, inclusiv retrdigitalizarea documentelor din arhiva UAT Slatina.
  • 4.3. Formarea personalului implicat pentru utilizarea instrumentelor dezvoltate
Durata proiectului:
50 luni
Stadiu actual:
În implementare
Rezultate:

Implementarea proiectului eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina codSMIS 126174 va avea ca rezultate:

Rezultat de proiect 1: 5 servicii publice locale informatizate prin achiziția și instalarea de sisteme electronice de furnizare;

Rezultat de proiect 2: 750 de metri liniari de documente din arhiva fizica a UAT municipiul Slatina transferate în format digital;

Rezultat de proiect 3: 154 de angajați ai aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina formați pentru utilizarea sistemelor informatice instalate.

<< Inapoi
Skip to content