imagini din Slatina
Titlul proiectului:
„Modernizarea străzilor pe care circula transportul public si dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina”, cod SMIS 127366
Denumirea beneficiarului / Solicitant:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Cod apel: POR/4/2017/4.4/4.4/1

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectivul specific - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă

Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuție UE și contribuție națională):
8.321.707,72 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
4.230.956,54 lei, din care 3.669.707,22 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 561.249,32 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea contribuției proprii:
86.346,05 lei
Sopul și obiectivele specifice / Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea transportului public (care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat şi reducerea utilizării acestuia, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Lucrările prevăzute în cadrul acestui proiect sunt:

 • pe strada Văilor:
  • realizarea unei piste de biciclete cu lățimea de 1.20 m, pistă ce se va continua pe strada Cuza Vodă și va ieși în strada Ecaterina Teodoroiu. Această pistă de biciclete va completa traseul de piste de biciclete ce se va crea prin proiectul ”Realizare infrastructura pentru biciclete” cod SMIS 127372 și este proiectată în același mod pentru a se integra în traseul creat;
  • modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere;
  • lucrări de refacere/modernizare a carosabilului aferent pistei de biciclete (transport nemotorizat);
  • lucrări de refacere/modernizare a carosabilului destinat transportului motorizat.
 • pe strada Vintilă Vodă:
  • se vor moderniza traseele pietonale prin refacerea/modernizarea trotuarelor existente;
  • modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere;
  • refacerea/modernizarea carosabilul pentru pista de biciclete (transport nemotorizat) prevăzută a se realiza în cadrul proiectului ”Realizare infrastructura pentru biciclete” cod SMIS 127372, restul categoriilor de lucrări în vederea realizării pistei de biciclete fiind cuprinse în cadrului proiectului anterior menționat.
  • refacerea/modernizarea carosabilului aferent transportului motorizat;

Pentru îmbunătățirea siguranţei rutiere s-au prevăzut lucrări de semnalizare rutieră, ridicare cămine la cota, ridicare la cotă răsuflători de gaz, geigere.

Activitățile proiectului:
 1. Achiziție servicii de asistență pentru realizarea achizițiilor;
 2. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect;
 3. Achiziția serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului;
 4. Achiziție servicii de proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și asistență tehnică a proiectantului acordată pe perioada de execuție a lucrărilor;
 5. Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
 6. Prestare servicii proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor;
 7. Prestarea serviciilor de verificare tehnică PT/DDE;
 8. Achiziția execuției lucrărilor;
 9. Achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier;
 10. Realizarea lucrărilor de execuție;
 11. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;
 12. Prestarea serviciilor de asistență tehnică a proiectantului acordată pe perioada de execuție a lucrărilor;
 13. Achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului;
 14. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
 15. Auditul financiar al proiectului;
 16. Asistență pentru realizarea achizițiilor.
Perioada de implementare:
01.11.2017 – 31.12.2021
Durata proiectului:
50 luni
Stadiu actual:
În implementare (contract de finanțare nr. 4947/27.11.2019)
Rezultatele:

1.1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2 / an) - valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022: 20.837,71; Scădere anuală estimată: -1,7%

1.2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 (nr. pasageri/zi): 7.497;

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 (nr. pasageri/an): 2.433.000;

Creștere anuală estimată: 2%

1.3. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta și mersul pe jos

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 (nr. deplasări/zi): 40.779;

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 (nr. deplasări/an): 12.257.100;

Creștere anuală estimată: 1,8%

2. Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului

2.1. Lungimea/suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători construite/ reabilitate/ modernizate - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2 străzi pe care circulă transportul public;

2.2. Lungimea pistelor/ traseelor pentru biciclete construite/ modernizate/ extinse (ml) - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1.971,15 ml de piste de biciclete/trasee pentru biciclete;

2.3. Suprafața traseelor/ zonelor pietonale/ semi pietonale construite/ modernizate/ extinse - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3075 mp de zone pietonale/ semi pietonale.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progamul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

<< Inapoi
Skip to content