imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public) cod SMIS 127370
Solicitant:
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Cod apel: POR/4/2017/4.4/4.4/1

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă

Valoarea totală a proiectului:
4.601.144,14 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
4.509.121,25 lei, din care 3.910.972,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 598.148,73 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea contribuției proprii:
92.022,89 lei
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea unui sistem integrat de plată a serviciilor comunitare în UAT Municipiul Slatina, în vederea creșterii accesibilității și atractivității transportului public ca mod de deplasare, precum și a eficienței operării sistemului de transport public.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Oferirea unui sistem de e-ticketing (vânzare titluri de călătorie prin mijloace electronice, sisteme de comunicații și IT) flexibil, adaptat la nevoile utilizatorilor și cu o componentă de planificare a călătoriilor;
 2. Asigurarea unui nivel ridicat de securitate fizică și cibernetică a călătorilor, sistemelor și proceselor din cadrul sistemului integrat de transport public urban;
 3. Implementarea unor funcționalități pentru determinarea și monitorizarea cererii de transport public urban.
Activitățile proiectului:

Principalele componente ale sistemului de e-ticketing sunt următoarele:

 1. Componenta mobilă: echipamente îmbarcate la bordul vehiculului de transport public: - Validatoare duale (18 vehicule x 2 validatoare/vehicul)
 2. Componenta locală: echipamente amplasate în stațiile de transport public:
 3. - Automate vânzare titluri de călătorie (21 bucăți).

 4. Componenta centrală: subsistemele amplasate în dispecerat - 1 set alcătuit din:
  • Subsistem de procesare central (inclusiv componentele: interfața cu operatorii și utilizatorii, arhivare și stocare, securitate cibernetică etc.);
  • Subsistem de procesare local, fix sau mobil – amplasat la bordul vehiculului TP sau în alte puncte în care se prestează serviciile publice (inclusiv componentele: interfațare cu operatorii și utilizatorii, arhivare și stocare, securitate cibernetică etc.);
  • Subsistem de clearing financiar;
  • Subsistem de interacțiune cu utilizatorii: modul de vânzare, modul de validare și acces, modul de control, modul operare și analiză;
  • Subsistem de comunicații;
  • Subsistem suport pentru bilete electronice/carduri de plată.
 5. Componenta mobilă: echipamente asociate controlorilor - 15 seturi alcătuite din:
  • Dispozitive portabile de control
  • Imprimante portabile.

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele:

 1. Achiziție servicii de proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și asistență tehnică a proiectantului acordată pe perioada de execuție a lucrărilor;
 2. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect;
 3. Achiziția serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului;
 4. Achiziția serviciilor de promovare a obiectivului de investiție finanțat;
 5. Achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului;
 6. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
 7. Activitatea de promovare a obiectivului de investiție finanțat;
 8. Auditul financiar al proiectului;
 9. Prestare servicii proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor;
 10. Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
 11. Prestarea serviciilor de verificare tehnică PT/DDE;
 12. Achiziție servicii de consultanță în achiziții publice;
 13. Asistență pentru realizarea achizițiilor (consultanță în achiziții publice);
 14. Achiziția sistemului de e-ticketing;
 15. Achiziție active necorporale;
 16. Achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier;
 17. Furnizare și instalare sistem de e-ticketing;
 18. Furnizare active necorporale;
 19. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;
 20. Prestarea serviciilor de asistență tehnică a proiectantului acordată pe perioada de execuție a lucrărilor;
 21. Recepția sistemului / punerea în funcțiune și testarea.
Perioada de implementare:
01.11.2017 – 31.12.2021, contract semnat în data de 09.10.2019
Durata proiectului:
50 luni
Stadiu actual:
În implementare
Rezultate:

1. Rezultate așteptate generale:

1.1 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2 / an): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 20.794,14; Scădere anuală estimată: -1,9%

1.2 Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse (nr. pasageri/zi): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 7935;

Creștere anuală estimată: 7,9%

2. Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului

2.1 Sisteme de e-ticketing create/ modernizate/ extinse (nr.): Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progamul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

<< Inapoi
Skip to content