imagini din Slatina
Titlul proiectului:
„Proiect integrat de mobilitate durabilă (componentele biciclete și vehicule electrice)”, cod SMIS 127373
Solicitant:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Valoarea totală a proiectului:
4.968.292,27 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
4.761.198,01 lei, din care 4.129.610,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 631.587,47 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea contribuției proprii:
97.167,31 lei
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor GES datorate transportului urban și promovarea mobilității urbane durabile prin crearea infrastructurii specifice pentru deplasările cu bicicleta (piste de biciclete) și implementarea unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Slatina, precum și instalarea de stații pentru încărcarea vehiculelor electrice. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea accesibilității populației la deplasările cu bicicleta, prin implementarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilității durabile.
 2. Sporirea gradului de mobilitate în zona centrală și limitrofă.
 3. Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane.
 4. Diminuarea poluării și a zgomotului urban.
 5. Promovarea unui transport public modern și comutarea de la autoturism la soluții alternative de mobilitate.
 6. Asigurarea intermodalității fizice și informatice (stații comune de biciclete și autobuz).
 7. Crearea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes.
 8. Creșterea siguranței rutiere pentru utilizatorii bicicletei, ca mod de deplasare.
 9. Creșterea accesibilității pentru deplasările cu vehicule electrice.
 10. Creșterea calității vieții în Municipiul Slatina.
Activitățile proiectului:

Proiectul integrat propus spre finanțare are ca obiect două activități menite să promoveze deplasările alternative, atât ca mijloace cât și ca surse de energie: introducerea unui sistem de bike-sharing, respectiv instalarea unor stații electrice de încărcare și introducerea unui sistem de management al stațiilor electrice de încărcare. Proiectul va avea 2 componente:

COMPONENTA 1: Sistemul de închiriere biciclete ("bike sharing")

Sistemul de bike sharing va conține următoarele elemente:

 • terminale inteligente de închiriere a bicicletelor;
 • 5 stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor (strada Ecaterina Teodoroiu, strada Piața Gării; bd AI Cuza; strada Primăverii; strada Lipscani);
 • biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord – 110 buc;
 • triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord – 12 buc;
 • centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații (situat in strada Drăgănești nr. 25);
 • sistem de logistică și distribuție;
 • stații de depanare de urgență a bicicletelor;
 • kit echipamente mentenanță.

COMPONENTA 2: Subsistemul suport pentru vehiculele electrice

Subsistemul pentru vehicule electrice va avea ca obiective instalarea stațiilor electrice de încărcare și introducerea unui sistem de management al stațiilor electrice de încărcare (operare, plata, gestiune clienți etc.).

Sistemul va avea cinci stații de încărcare cu energie electrică, cu cate două locuri fiecare, situate astfel: strada Ecaterina Teodoroiu, strada Piața Gării, bd. A.I. Cuza, strada Primăverii, strada George Poboran.

Proiectul prevede:

 1. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect.
 2. Achiziție servicii de proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și asistență tehnică a proiectantului acordată pe perioada de execuție a lucrărilor.
 3. Prestare servicii proiect tehnic, documente pentru obținerea avizelor, autorizațiilor
 4. Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
 5. Prestarea serviciilor de verificare tehnică PT/DDE
 6. Achiziție servicii de asistență pentru realizarea achizițiilor
 7. Asistență pentru realizarea achizițiilor
 8. Achiziție utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și montajul acestora
 9. Achiziție dotări
 10. Achiziție lucrări de construcții
 11. Achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier
 12. Furnizare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și montajul acestora
 13. Furnizare dotări și punere în funcțiune
 14. Execuție lucrări de construcții
 15. Recepție utilaje, echipamente, dotări, lucrări
 16. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier
 17. Prestarea serviciilor de asistență tehnică a proiectantului acordata pe perioada execuție a lucrărilor
 18. Achiziția serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului
 19. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului
 20. Achiziția serviciilor de promovare a obiectivului de investiție finanțat
 21. Activitatea de promovare a obiectivului de investiție finanțat
 22. Achiziția serviciilor de audit financiar ale proiectului
 23. Auditul financiar al proiectului
Perioada de implementare:
01.12.2017 – 31.12.2023
Durata proiectului:
73 luni
Stadiu actual:
În implementare (contract de finanțare nr. 4982 / 12.12.2019)
Rezultate:

Rezultate așteptate generale:
1.1 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2 / an): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 20.794,89; Scădere anuală estimată: -1,9%
1.2 Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta și mersul pe jos (nr. deplasări / zi), 2022 - 41.052;
Creștere anuală estimată: 2,5%

1.3 Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse (nr. pasageri/zi): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 7.614 nr. pasageri pe zi Creștere anuală estimată: 3,6%

1.4 Reducerea estimată a deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturismul (veh x km / an), 2022 - 119.164.998.
Scădere anuală estimată: -2,1%

Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:
2.1. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/„bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 stații de bike-sharing; 0 biciclete inteligente cu computer de bord mecanice în sistem de bike-sharing; 0 triciclete pentru persoane cu dizabilități
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5 stații de bike-sharing; 110 biciclete inteligente cu computer de bord mecanice în sistem de bike-sharing; 12 triciclete pentru persoane cu dizabilități

2.2. Stații/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice și electrice hibride achiziționate și instalate (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progamul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

<< Inapoi
Skip to content