imagini din Slatina

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului
Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Slatina implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Beneficiar
Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de lider de parteneriat şi Unitățile Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov, Municipiul Iași, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava, conform Ordinului de finanțare nr. 4808/24.09.2019.
Perioada de implementare
48 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2022
Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de 202.154.031,35 lei, din care:

Ø 173.654.031,35 lei valoare totală eligibilă, din care:

  • 147.605.926.66 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 22.481.424,06 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 3.566.680 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului;

Ø 28.500.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Valoarea aferentă activităților UAT Municipiul Slatina este de 27.246.240,00 lei, din care:

Ø 23.446.240,00 lei valoare totală eligibilă, din care:

  • 19.929.304,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 3.048.011,20 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 468.924,80 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului;

Ø 3.800.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Brașov, Municipiul Iași, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina și Municipiul Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 60 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m (lungime minimă 11,5 m - lungime maximă 12,5 m) pentru 13 rute de transport din Municipiul Brașov, Municipiul Iași, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina și Municipiul Suceava.

Pentru Municipiul Slatina vor fi achiziționate un număr de 8 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoțite de 3 stații de încărcare rapidă și 8 stații de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe rutele: ruta 1A (1 autobuz electric), ruta 1B (1 autobuz electric), ruta 1 (2 autobuze electrice), ruta 2 (2 autobuze electrice), ruta 5 (2 autobuze electrice).

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.

Rezultate

Ø Rezultate așteptate generale

Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.989 tone CO2/an.

De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.047.709 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 186.606 pasageri/an.

Pentru Municipiul Slatina pentru cele 5 rute reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 339 t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportați va fi de 511.794 pasageri/an.

Ø Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului

Pentru întreg proiectul vor fi achiziționate:

  • 60 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m cu capacitate de minim 70 de pasageri, dintre care 8 autobuze electrice pentru municipiul Slatina, însoțite de un număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
  • 19 stații de încărcare rapidă: 3 pentru mun. Brașov, 6 pentru mun. Iași, 3 pentru mun. Sibiu , 3 pentru mun. Slatina și 4 pentru mun. Suceava.
Date de contact

UAT Municipiul Slatina

Cristiana Șerban, manager public

Telefon: 0249.439.233

Email: office@primariaslatina.ro


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Loredana Tifiniuc, Șef Serviciu

Serviciul Comunicare

Tel: 0372.111.499

Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.mfe.gov.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progamul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

<< Inapoi
Skip to content