imagini din Slatina
Titlul proiectului:
„Sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunere a regulilor, siguranță și securitate”, cod SMIS 128915
Denumirea beneficiarului / Solicitant:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul specific 4.1:: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuție UE și contribuție națională):
12.286.925,40 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
12.041.186,89 lei, din care 10.443.886,61 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 1.597.300,28 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea contribuției proprii:
245.738,51 lei
Sopul și obiectivele specifice / Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea unui sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunere a regulilor, siguranță și securitate, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător, elemente cruciale pentru calitatea vieții cetățenilor din Municipiul Slatina.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, prin asigurarea unui nivel superior al serviciului de transport public, datorită implementării unor masuri care să conducă la respectarea graficului de circulație, reducerea duratei de călătorie și creșterea vitezei comerciale de circulație;
 • Creșterea siguranței deplasărilor cu bicicleta și pietonale;
 • Reducerea emisiilor GES și a poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului rutier;
 • Reducerea numărului de accidente;
 • Creșterea calității vieții cetățenilor din Municipiul Slatina și asigurarea dezvoltării durabile a orașului, prin reducerea timpilor de parcurs și a poluării;
 • Identificarea în timp real a disfuncționalităților în desfășurarea circulației rutiere și luarea automată a măsurilor și deciziilor de remediere a acestora;
Activitățile proiectului:

Proiectul propus spre finanțare vizează implementarea unui sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane precum și acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public și pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public.

 1. Se vor realiza 5 intersecții semaforizate
  • intersecția AI Cuza cu strada Primăverii,
  • intersecția AI Cuza cu str. Arcului și Libertății,
  • intersecția str. Primăverii cu str. Crișan,
  • intersecția str. Libertății cu str. Crișan și str. Cornișei,
  • intersecția bd Titulescu cu str. Ionașcu cu str. Oituz)
 2. Se vor realiza 4 treceri de pietoni semaforizate:
  • bd AI Cuza (în apropiere de strada Primăverii),
  • bd AI Cuza (în apropiere de strada Libertății),
  • pe strada Crișan (în zona Romtimex),
  • strada Crișan (în apropierea Spitalului Județean).
 3. Se va realiza un sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane cu centru de comandă în strada Drăgănești nr. 25.

Proiectul prevede:

 1. Achiziție servicii de consultanță în achiziții publice
 2. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect
 3. Achiziția serviciilor de informare și publicitate care rezultă din obligațiile beneficiarului
 4. Achiziția pentru cheltuielile de promovare a obiectivului de investiție finanțat
 5. Achiziția serviciilor de elaborare documentație tehnică (PAC, PT, DDE) și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor
 6. Achiziția serviciilor de verificare documentație tehnică (PAC, PT, DDE)
 7. Achiziția serviciilor de audit financiar ale proiectului
 8. Activitatea de informare și publicitate care rezultă din obligațiile beneficiarului
 9. Activitatea de promovare a obiectivului de investiție finanțat
 10. Auditul financiar al proiectului
 11. Prestarea serviciilor de elaborare documentație tehnică (PAC, PT, DDE)
 12. Prestarea serviciilor de verificare documentație tehnică (PAC, PT, DDE).
 13. Asistență acordată comisiei de evaluare a ofertelor în derularea achizițiilor
 14. Achiziția sistemului de management al traficului
 15. Achiziție active necorporale
 16. Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier
 17. Realizarea lucrărilor de execuție
 18. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier
 19. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului
 20. Recepția sistemului integrat / Punerea în funcțiune și testarea
Perioada de implementare:
01.12.2017 – 31.12.2021
Durata proiectului:
49 luni
Stadiu actual:
În implementare (contract de finanțare nr. 4955 / 27.11.2019)
Rezultatele:

Rezultate așteptate generale:

1.1 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2 / an): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 20.649,52;

Scădere anuală estimată: -2,6%

1.2 Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse (nr. pasageri/zi): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului, 2022 - 7.576 nr. pasageri pe zi/ 2.272.800 nr. pasageri pe an;

Creștere anuală estimată: 3,1%


Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

2.1. Componenta managementul traficului și prioritare vehicule de transport public

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 locații semaforizate înființate/modernizate în vederea asigurării unui management adaptiv al traficului și acordării priorității pentru vehiculele de transport public

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 9 locații semaforizate înființate/modernizate în vederea asigurării unui management adaptiv al traficului și acordării priorității pentru vehiculele de transport public

2.2. Componenta sistem de impunere a regulilor, siguranță și securitate

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 locații prevăzute cu elemente ale sistemului de impunere a regulilor, siguranță și securitate

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 9 locații prevăzute cu toate echipamentele componente ale sistemului de impunere a regulilor, siguranță și securitate (camere video, camere de detecție a trecerii pe roșu, camere ANPR)

2.3. Componenta centrală: centrul de management al traficului și mobilității

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 centre de management al traficului și mobilității

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 centru de management al traficului și mobilității

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progamul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

<< Inapoi
Skip to content