imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare şi extindere clădiri - Colegiul Naţional Agricol "Carol I" din municipiul Slatina, judeţul Olt
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
Axa prioritară 3 îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profe
Valoarea totală a proiectului:
8.335.484,96 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
6.103.425,79 lei
Valoarea contribuției proprii:
2.232.059,17 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotărilor, structurilor de cazare pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional, prin Reabilitarea şi extinderea unor clădiri ale Colegiului Naţional Agricol "Carol I" din Slatina, judeţul Olt.
Activitățile proiectului:
  1. Reabilitarea unei clădiri - "Corp Şcoală" - prin consolidare, refacere generală a şarpantei cu un nou strat hidroizolant, finisaje noi arhitecturale, refacere instalaţii perimate. Clădirea cu două etaje va avea o sală de festivităţi la parter, iar la etaj vor funcţiona 5 laboratoare pentru toate specializările şcolii, respectiv tehnician agronom, tehnician veterinar, tehnician în activităţi de comerţ, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician analize alimentare - şi două oficii.
  2. Reabilitarea clădirii "Cămin - Internat", prin reizolarea termică a închiderilor perimetrale, recondiţionarea instalaţiilor sanitare, recompartimentarea şi reamenajarea celor trei etaje.
  3. Extinderea clădirii "Cantină" - extinderea sălii de mese cu 200 mp, reabilitare termică, refinisarea modernă. recondiţionare instalaţii perimate - sanitare, încălziri, ventilaţii, electrice. Extinderea va fi executată alipit, intercomunicabil, cu folosirea bucătăriei existente, pentru a satisface noile cerinţe de încărcare a unităţii de învăţământ.
  4. Reamenajarea clădirii "Atelier Mecanic" - recondiţionare termică, compartimentare, iluminat natural, refinisare arhitecturală, revizuire instalaţii, la noua configuraţia clădirea va avea două încăperi, una pentru studiu (sală de clasă) şi una pentru practică (partea de laborator) cu funcţiunea de mecanică motoare.
  5. Refacerea racordului de canalizare pentru toate componentele licitaţiei şi executarea unui nou racord la sistemul municipal de canalizare, aflat la o distanţă de aprox. 800 m. În prezent, colectarea şi deversarea deşeurilor menajare se face într-o fosă septică, în condiţii relativ improprii şi care fac dificilă respectarea normelor impuse de către Uniunea Europeană în acest domeniu. Racordarea la canalizarea municipală, precum şi înlocuirea ţevilor actuale, în mare măsură colmatate, vor asigura o funcţionare optimă a canalizării pentru întrega incintă a Colegiului Naţional Agricol.
Durata proiectului:
28 luni
Stadiu actual:
Finalizat
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content