imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare şi extindere clădiri si reţea de canalizare - Liceul cu Program Sportiv, municipiul Slatina, jud. Olt
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
Valoarea totală a proiectului:
6.476.203,36 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
4.364.974,88 lei
Valoarea contribuției proprii:
2.111.228,48 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin modernizarea infrastructurii de educaţie existente a municipiului Slatina, prin completarea dotărilor de tip mobilier şi echipamente IT şi suplimentarea structurilor de cazare pentru elevi în scopul alinierii la calitatea impusă de standarde europene a obiectivului modernizat: Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Slatina. Municipalitatea urmăreşte totodată în mod direct stimularea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, creşterea numărului de elevi din toate mediile sociale şi frânarea abandonului şcolar.
Activitățile proiectului:
  1. Mansardarea scolii (a 3 Corpuri aparţinând Liceului cu Program Sportiv: Corpul principal, Corpul de legătura şi Corpul extindere), construcţii în regim Sp+P+2E. Noua mansardă cu suprafaţa de 1.117,50 mp, va fii accesibilă pe două scări; una dintre acestea există în prezent urmând a fi extinsă pe verticală, şi alta exterioară nou executată, opozabilă ca amplasament scării existente, în suprafaţă totală de 90.45mp.
    Camerele de cămin, cu 3-4 paturi sau 2 în unele zone, vor fi dotare cu mobilier modern: paturi individuale, noptiere conform numărului de paturi, dulapuri pentru depozitare obiectelor personale, mese în fiecare cameră, altele decât acelea pentru studiul individual, scaune conform numărului de locuri în cameră.
  2. Supraetajare Corpului Anexa. Corpul anexa este o constructie proiectata si executata in 1996 cu o structura P+2E, dar, la data realizarii DALI, se constata ca executia a fost intrerupta la planseul de peste parter (regimul actual - Parter). Supraetajarea urmareste ridicarea a 2 etaje peste nivelul actual de Parter, si aducerea caldurii in regim P+2E, la o suprafata total de 296,01mp. Este o constructie formata dintr-un tronson alipit Corpului Principal al Liceului, separata prin rost seismic de acesta, avand o structura in cadre din beton armat monolit, cu plansee din acelasi material, fundatii continue sub peretii din zidarie, fundatii izolate sub stalpii cadrelor legate cu grinzi de fundatie si planseu terasa. Aducerea constructiei la parametrii initiali la care a fost proiectata, P+2E, nu necesita lucrari de consolidare ,ci doar lucrari de adaptare.
    Parterul isi va pastra fucntiunea actuala de sala de sport. Cele 2 etaje care vor fi construit prin proiect vor fi utilizate drept sala de conferinte (etajul 1) si sala multimedia (etajul 2). Sala de conferinte va fi dotata cu mobilier modern, iar sala multimedia de la etajul superior va fi dotata cu mobilier si echipamente IT, spatiu ce va facilita activitati de interactiune intre elevi, informare specifica, acces la internet, activitati didactice, etc.
  3. Racord de canalizare nou. Proiectul include si o investitie intr-un nou racord la sistemul de canalizare deoarece sistemul de canalizare existent nu functioneaza in conditii normale la evacuarea in sistemul stradal, iar cresterea gradului de utilizare a spatiilor de invatamant prin investitiile urmarite, ar putea potenta aceasta problema. Canalizarea are nivelul de evacuare sub nivelul normal din canalizarea stradala, ceea ce influenteaza evacuarea apelor menajere, in anumite perioade. Reabilitarea sistemului de canalizare se va face cu o noua legatura la stradal pe lungime de 80 ml.
Durata proiectului:
20 luni
Stadiu actual:
Finalizat
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content