imagini din Slatina
Alegeri locale 2024

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1

B-dul A. I. Cuza, bl. CAM1, parter, Slatina, Olt

Format PDF Anunț nr. 58/08.05.2024 - Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale


Format PDF 11/17.04.2024 - Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1 Slatina, judeţul Olt

Format PDF 19/19.04.2024 - Ordinea de zi a Circumscripției Municipale Nr. 1 Slatina, 20 aprilie 2024, ora 10:00

Format PDF 20/19.04.2024 - Proces-verbal de afișare a ordinii de zi din data de 20.04.2024, ora 10:00, cu privire la completarea biroului electoral de circumscripție

Format PDF 1/20.04.2024 - Proces-verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Slatina pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Format PDF 1/23.04.2024 - Hotărâre privind stabilirea numărului minim de susținători și a listei complete de candidați la nivelul Circumscripției Electorale Municipale nr. 1 Slatina

Format PDF 27/24.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - De Mezzo Mario-Lucian - și lista de candidați pentru alegerea consiliului local al municipiului Slatina, județul Olt, din data de 9 iunie 2024 - Partidul Național Liberal

Format PDF 30/25.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - Buliteanu Dima Gabriel - și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt, din data de 9 iunie 2024 - Alianța pentru Unirea Românilor

Format PDF 31/26.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - Moț Constantin-Stelian-Emil - și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt din data de 9 iunie 2024 - Partidul Social Democrat

Format PDF 41/27.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - Davidescu Nicolae-Cătălin - și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt, din data de 9 iunie 2024 - Partidul Umanist Social Liberal

Format PDF 44/27.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - Iotu Elena - și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt, din data de 9 iunie 2024 - Alianța Dreapta Unită USR - Forța Dreptei

Format PDF 47/27.04.2024 - Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru funcția de primar al municipiului Slatina, județul Olt - Văduva Cristian - și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt din data de 9 iunie 2024 - Partidul S.O.S. România

Format PDF 2/24.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului Mario-Lucian DE MEZZO pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Olt și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 3/24.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Partidul Național Liberal - Organizația Olt și procesul-verbal de afișare a hotărârii

Format PDF 4/25.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului Buliteanu Dima Gabriel pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Alianța Pentru Unirea României - AUR și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 5/25.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Alianța Pentru Unirea Românilor - AUR - și procesul-verbal de afișare a hotărârii

Format PDF 6/26.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului Moț Constantin-Stelian-Emil pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Partidul Social Democrat și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 7/26.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Partidul Social Democrat și procesul-verbal de afișare a hotărârii

Format PDF 8/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului Davidescu Nicolae Cătălin pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Partidul Umanist Social Liberal - PUSL și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 9/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului Elena IOTU pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Alianța Dreapta Unită USR - Forța Dreptei și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 10/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Partidul Umanist Social Liberal - PUSL și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 11/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerii candidatului VĂDUVA Cristian pentru funcția de primar al Municipiului Slatina depusă de către Partidul S.O.S. ROMÂNIA și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 12/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Partidul S.O.S. ROMÂNIA și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 13/27.04.2024 - Hotărâre privind admiterea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Slatina depuse de către Alianța Dreapta Unită USR - Forța Dreptei și procesul-verbal de afișare al hotărârii

Format PDF 616/29.04.2024 - Dispoziția Primarului Municipiului Slatina privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale și asigurarea amplasării de panouri electorale din data de 9 iunie 2024

Format PDF 617/29.04.2024 - Dispoziția Primarului Municipiului Slatina privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, stabilite în data de 9 iunie 2024

Format PDF 18/09.05.2024 - Proces-verbal încheiat cu prilejul tragerii la sorți a numărului de ordine de pe buletinele de vot pentru Circumscripția Municipală nr. 1 Slatina, județul Olt

Format PDF 673/09.05.2024 - delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și locurile de desfășurare a votării în municipiul Slatina privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024

Format PDF 14/13.05.2024 - Hotărâre privind admiterea sesizării formulată de către Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Olt, înregistrată în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Slatina sub nr. 72/10.05.2024

Format PDF 15/17.05.2024 - Hotărâre privind admiterea sesizării formulată de către Partidul Național Liberal - Filiala Olt, înregistrată în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Slatina sub nr. 76/14.05.2024

Format PDF 16/18.05.2024 - Hotărâre privind respingerea sesizării formulată de către Partidul Social Democral - Organizația Județeană Olt, înregistrată în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Slatina sub nr. 76/16.05.2024

Format PDF 17/21.05.2024 - Hotărâre privind admiterea sesizării formulată de către Partidul Social Democral - Organizația Județeană Olt, înregistrată în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Slatina sub nr. 95/20.05.2024

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 -2020 vine în continuarea demersurilor din perioada de programare 2007-2013, construind pe o bază solidă în ceea ce priveşte experienţa în implementarea portofoliilor de proiecte integrate, management de proiect și capacitate administrativă.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 își propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi spaţiile publice majore la circuitul urban, crescând astfel funcţionalitatea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului. Totodată, pentru a-şi consolida poziţia de centru regional, Slatina va investi în dezvoltarea şi promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman şi în modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice.

Obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 vizează depășirea provocărilor şi valorificarea oportunităţilor identificate pe cele cinci paliere: economic, demografic, social, conectivitate, mediu şi schimbări climatice.

Principiul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a municipiului Slatina este reconectarea oraşului la nivel fizico-spaţial, social şi funcţional.

Prin intermediul proiectelor cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 Slatina va deveni un oraş compact şi verde, cu o înţelegere durabilă a dezvoltării urbane, orientat spre utilizarea eficientă şi eficace a resurselor locale în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieţii pentru o populaţie tânără, cu un nivel ridicat de pregătire profesională. Principalele aspecte urmărite în acest sens sunt:

  • Slatina - centru economic-industrial reprezentativ, racordat prin intermediul autostrăzii A1 la celelalte centre de producţie de interes naţional din Regiunea Sud-Vest;
  • Slatina – centru de excelenţă în domeniul tehnic – sprijinirea şi promovarea dezvoltării unui sistem de învăţământ tehnic performant şi dialogul, menţinerea şi atragerea marilor investitori, în paralel cu sprijinirea iniţiativelor locale şi a antreprenoriatului;
  • Slatina - oraş compact şi conectat în care zonele funcţionale majore sunt legate între ele şi cu zona centrală prin intermediul unor axe/ circulații verzi;
  • Slatina – oraş atractiv pentru locuitori şi turişti, prin calitatea spaţiului public, pietonal, prietenos, cu o zonă centrală preponderent pietonală, ce evidenţiază identitatea dublă a oraşului – târg şi centru industrial. Spaţiile publice specifice celor două centre (centrul istoric şi centrul nou) sunt reconectate şi legate de principalele puncte de interes şi zone rezidenţiale din oraş prin axe tematice.

Astfel, Slatina anului 2020 va fi un oraş tânăr şi modern, ce îmbină calitatea ridicată a spaţiului public şi farmecul vechiului târg cu excelenţa în domeniul tehnic şi stabilitatea locurilor de muncă.

În baza Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale, în special prin Programul Operațional Regional.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 111 din 27.04.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 310 din 28.11.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 202 din 31.07.2018.

Skip to content