Anunțuri publice

Format PDF Anunțul nr. 87970 din data de 10.10.2019 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 77076 din data de 09.09.2019 - Invitație privind transmiterea de observații, sugestii și propuneri privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal solicitat de SC NATURAL SRL pentru aprobare PUZ „Remodelare și extindere imobil existent și converstie în restaurant, remodelare și extindere imobil existent și conversie în hotel P+4E, amenajare teren și racordare utilități, organizare de șantier”

Format PDF Anunțul nr. 76958 din data de 09.09.2019 - Invitație privind transmiterea de observații, sugestii și propuneri privind intenția de elaborare a Planului urbanistic de detaliu solicitat de SC DELUXE REPAIR CARS SRL pentru aprobare PUD „Service auto”

Format PDF Anunțul nr. 75625 din data de 04.09.2019 - Raport consultare public

Format PDF Anunțul nr. 74796 din data de 02.09.2019 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 62134 din data de 22.07.2019 - Invitație privind transmiterea de observații, sugestii și propuneri privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal solicitat de LUTA CONSTANTIN pentru aprobare PUZ „Inițiere PUZ pentru construire locuință” în municipiul Slatina, Strada Mănăstirii

Format PDF Anunțul nr. 58652 din data de 12.07.2019 - Convocarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Format PDF Anunțul nr. 46122 din data de 05.06.2019 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 39211 din data de 14.05.2019 - Invitație privind transmiterea de observații, sugestii și propuneri privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal solicitat de SC PIRELLI TYRES ROMANIA SRL pentru aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială”

Format PDF Anunțul nr. 27163 din data de 02.04.2019 - referitor la depunerea documentelor necesare întocmirii dosarelor care preced soluționarea cererilor - Anexa 39 la Legea 1/2000

Format PDF Anunțul nr. 27125 din data de 02.04.2019 - referitor la depunerea documentelor necesare întocmirii dosarelor care preced soluționarea cererilor - Anexa 39 la Legea 1/2000

Format PDF Anunțul nr. 26322 din data de 29.03.2019 - referitor la selecție informaticieni pentru alegerile europarlamentare 2019

Format PDF Anunțul nr. 16659 din data de 27.02.2019 - referitor la verificarea corectitudinii datelor înregistrate

Format PDF Anunțul nr. 83737 din data de 09.10.2018 - privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Format PDF Anunțul nr. 85363 din data de 12.10.2018 - dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea faptelor ce constituie contravenție și sancțiunile stabilite

Format PDF Anunțul nr. 83161 din data de 05.10.2018 - Verificarea îndeplinirii condițiilor ce au stat la baza emiterii autorizațiilor de transport în regim de taxi

Format PDF Anunțul nr. 74596 din data de 10.09.2018 - Prelungirea autorizațiilor TAXI

Format PDF Anunțul nr. 70723 din data de 28.08.2018 - Procedura de realizare a evaluării de mediu pentru „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2020”

Format PDF Anunțul nr. 63105 din data de 27.07.2018 - În atenția persoanelor îndreptățite în baza Legii Fondului Funciar nr. 18/1991

Format PDF Anunțul nr. 36689 din data de 27.04.2018 - În atenția proprietarilor de familii de albine

Format PDF Anunțul nr. 35373 din data de 24.04.2018 - În atenția proprietarilor de terenuri extravilane situate pe raza UAT Slatina, județul Olt

Format PDF Anunțul din data de 13.03.2018 - Convocarea membrilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Format PDF Anunțul nr. 17095 din data de 22.02.2018 - Aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială în municipiul Slatina, Strada Drăgănești nr. 35 - anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul din data de 15.01.2018 - Aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială”

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - Anexă cerere înscriere la concurs GAL „Poarta Olteniei”.

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - Anunț selecție personal GAL

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - CERERE finantare GAL

Format PDF Anunțul din data de 16.08.2017 - AI PARTE, AI CARTE. FUNCIARĂ. Înregistrare gratuită în cadastru și cartea funciară

Format PDF Anunțul din data de 21.07.2017 - Emiterea deciziei etapei de încadrare pentru Planul de mobilitate urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina

Format PDF Anunțul din data de 03.07.2017 - Obținerea avizului de mediu pentru Planul de mobilitate urbană al Municipiului Slatina și declanșarea etapei de încadrare

Format PDF Anunțul din data de 30.06.2017 - Obținerea avizului de mediu pentru Planul de mobilitate urbană al Municipiului Slatina și declanșarea etapei de încadrare

Format PDF Anunțul nr. 49748 din data de 20.06.2017 - Comunicat al Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul campaniei agricole

Format PDF Anunțul nr. 531 din data de 12.06.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020 (POIM 2014-2020)”

Format PDF Anunțul nr. 43590 din data de 25.05.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 36534 din data de 03.05.2017 - Aprobare Plan Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan”

Format PDF Anunțul nr. 26946 din data de 28.03.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 24359 din data de 21.03.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 15578 din data de 21.02.2017 - Aprobare PUZ - Introducere teren În intravilan

Format PDF Anunțul nr. 14598 din data de 17.02.2017 - Proiecția bugetară aferentă bugetului de venituri și cheltuieli local pentru anul 2017

Format PDF Anunțul nr. 13771 din data de 15.02.2017 - Aprobare PUZ - Construire bloc de locuințe în municipiul Slatina, Strada Liliacului nr. 2

Format PDF Anunțul nr. 8701 din data de 31.01.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 120826 din data de 28.12.2016 - Aprobare PUD - Extindere garaje în municipiul Slatina, Strada Ștrandului nr. 8

Format PDF Anunțul nr. 117355 din data de 15.12.2016 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 117346 din data de 15.12.2016 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 115406 din data de 09.12.2016 - Anunț referitor la procedura de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform Legii nr. 1/2000

Format PDF Anunțul nr. 104518 din data de 04.11.2016 - Aprobare PUZ - Construire ansamblu rezidențial în municipiul Slatina, Strada Panselelor nr. 1B

Format PDF Anunțul nr. 104513 din data de 04.11.2016 - Aprobare PUZ - Construire ansamblu rezidențial în municipiul Slatina, Strada Banului nr. 90B

Format PDF Anunțul nr. 101943 din data de 27.10.2016 - Licitație publică cu selecție de oferte pentru asocierea în participațiune a Consiliului Local al Municipiului Slatina cu o persoană juridică, în vederea administrării și exploatării Centrului Cultural „Eugen Ionescu”