Lista cu rezultatele examenului de evaluare organizat în vederea promovării în grad sau în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat în funcția de debutant organizat în data de 17.03.2016
<< Inapoi