imagini din Slatina
Procedură privind selectarea partenerilor privind depunerea unui proiect în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa 3, p.I. 3.7
Având în vedere preocuparea continuă a Municipiului Slatina de a accesa fonduri europene în vederea realizării investițiilor viitoare pentru dezvoltarea comunității, cu precădere intervențiile în domeniul antreprenoriatului și durabilității economice, considerăm că este necesară constituirea unui parteneriat în vederea accesării de fonduri alocate prin programele operaționale
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi - obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Prin prezenta procedură se urmăreşte asigurarea unei selecții legale, corecte, eficiente, cuprinzătoare şi transparente a partenerilor. Tot prin prezenta procedura se asigură şanse egale tuturor operatorilor interesaţi să aplice în accesarea fondurilor structurale finanţate prin POCU în calitate de partener al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Slatina.

Astfel, vă invităm să descărcați documentele de mai jos și să vă exprimați interesul privind participarea în parteneriat cu noi la atragerea de fonduri europene alocate României în perioada 2014 – 2020.

Procedură privind selectarea partenerilor privind depunerea unui proiect în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa 4, P.I. 4.2
Având în vedere preocuparea continuă a Municipiului Slatina în a accesa fonduri europene în vederea realizării investițiilor viitoare pentru dezvoltarea comunității, cu precădere intervențiile în comunitățile sau zonele marginalizate și defavorizate, considerăm că este necesară constituirea unui parteneriat în vederea accesării de fonduri alocate prin programele operaționale
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei - obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

Prin prezenta procedură se urmăreşte asigurarea unei selecții legale, corecte, eficiente, cuprinzătoare şi transparente a partenerilor. Tot prin prezenta procedura se asigură şanse egale tuturor operatorilor interesaţi să aplice în accesarea fondurilor structurale finanţate prin POCU în calitate de partener al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Slatina.

Astfel, vă invităm să descărcați documentele de mai jos și să vă exprimați interesul privind participarea în parteneriat cu noi la atragerea de fonduri europene alocate României în perioada 2014 – 2020.

Procedură privind selectarea partenerilor privind constituirea Grupului de Acțiune Locală

Având în vedere preocuparea continuă a Municipiului Slatina în a accesa fonduri europene în vederea realizării investițiilor viitoare pentru dezvoltarea comunității, consider că este necesară constituirea unui Grup de Acțiune Locală în Municipiul SLATINA în vederea accesării fondurilor europene.

1. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020,

Axa Prioritară 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - obiectivul specific 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

2. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,

Axa Prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - - obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma şi non-roma) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Prin prezenta procedură se urmăreşte asigurarea unei selecții legale, corecte, eficiente, cuprinzătoare şi transparente a partenerilor.Tot prin prezenta procedura se asigură şanse egale tuturor operatorilor interesaţi să aplice în accesarea fondurilor structurale finanţate prin cele două programe, cu axele prioritare mentionate mai sus și obiectivele specifice respective, în calitate de asociat (partener) al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Slatina.

Astfel, vă invităm să descărcați documentele de mai jos și să vă exprimați interesul privind participarea în parteneriat cu noi la atragerea de fonduri europene alocate României în perioada 2014 – 2020.

Skip to content