Anunțuri publice

Format PDF Anunțul nr. 26322 din data de 29.03.2019 - referitor la selecție informaticieni pentru alegerile europarlamentare 2019

Format PDF Anunțul nr. 16659 din data de 27.02.2019 - referitor la verificarea corectitudinii datelor înregistrate

Format PDF Anunțul nr. 83737 din data de 09.10.2018 - privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Format PDF Anunțul nr. 85363 din data de 12.10.2018 - dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea faptelor ce constituie contravenție și sancțiunile stabilite

Format PDF Anunțul nr. 83161 din data de 05.10.2018 - Verificarea îndeplinirii condițiilor ce au stat la baza emiterii autorizațiilor de transport în regim de taxi

Format PDF Anunțul nr. 74596 din data de 10.09.2018 - Prelungirea autorizațiilor TAXI

Format PDF Anunțul nr. 70723 din data de 28.08.2018 - Procedura de realizare a evaluării de mediu pentru „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2020”

Format PDF Anunțul nr. 63105 din data de 27.07.2018 - În atenția persoanelor îndreptățite în baza Legii Fondului Funciar nr. 18/1991

Format PDF Anunțul nr. 36689 din data de 27.04.2018 - În atenția proprietarilor de familii de albine

Format PDF Anunțul nr. 35373 din data de 24.04.2018 - În atenția proprietarilor de terenuri extravilane situate pe raza UAT Slatina, județul Olt

Format PDF Anunțul din data de 13.03.2018 - Convocarea membrilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Format PDF Anunțul nr. 17095 din data de 22.02.2018 - Aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială în municipiul Slatina, Strada Drăgănești nr. 35 - anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul din data de 15.01.2018 - Aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială”

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - Anexă cerere înscriere la concurs GAL „Poarta Olteniei”.

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - Anunț selecție personal GAL

Format PDF Anunțul din data de 26.09.2017 - CERERE finantare GAL

Format PDF Anunțul din data de 16.08.2017 - AI PARTE, AI CARTE. FUNCIARĂ. Înregistrare gratuită în cadastru și cartea funciară

Format PDF Anunțul din data de 21.07.2017 - Emiterea deciziei etapei de încadrare pentru Planul de mobilitate urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina

Format PDF Anunțul din data de 03.07.2017 - Obținerea avizului de mediu pentru Planul de mobilitate urbană al Municipiului Slatina și declanșarea etapei de încadrare

Format PDF Anunțul din data de 30.06.2017 - Obținerea avizului de mediu pentru Planul de mobilitate urbană al Municipiului Slatina și declanșarea etapei de încadrare

Format PDF Anunțul nr. 49748 din data de 20.06.2017 - Comunicat al Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul campaniei agricole

Format PDF Anunțul nr. 531 din data de 12.06.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020 (POIM 2014-2020)”

Format PDF Anunțul nr. 43590 din data de 25.05.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 36534 din data de 03.05.2017 - Aprobare Plan Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan”

Format PDF Anunțul nr. 26946 din data de 28.03.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 24359 din data de 21.03.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 15578 din data de 21.02.2017 - Aprobare PUZ - Introducere teren În intravilan

Format PDF Anunțul nr. 14598 din data de 17.02.2017 - Proiecția bugetară aferentă bugetului de venituri și cheltuieli local pentru anul 2017

Format PDF Anunțul nr. 13771 din data de 15.02.2017 - Aprobare PUZ - Construire bloc de locuințe în municipiul Slatina, Strada Liliacului nr. 2

Format PDF Anunțul nr. 8701 din data de 31.01.2017 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 120826 din data de 28.12.2016 - Aprobare PUD - Extindere garaje în municipiul Slatina, Strada Ștrandului nr. 8

Format PDF Anunțul nr. 117355 din data de 15.12.2016 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 117346 din data de 15.12.2016 - Anunț finalizare consultare public

Format PDF Anunțul nr. 115406 din data de 09.12.2016 - Anunț referitor la procedura de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform Legii nr. 1/2000

Format PDF Anunțul nr. 104518 din data de 04.11.2016 - Aprobare PUZ - Construire ansamblu rezidențial în municipiul Slatina, Strada Panselelor nr. 1B

Format PDF Anunțul nr. 104513 din data de 04.11.2016 - Aprobare PUZ - Construire ansamblu rezidențial în municipiul Slatina, Strada Banului nr. 90B

Format PDF Anunțul nr. 101943 din data de 27.10.2016 - Licitație publică cu selecție de oferte pentru asocierea în participațiune a Consiliului Local al Municipiului Slatina cu o persoană juridică, în vederea administrării și exploatării Centrului Cultural „Eugen Ionescu”