imagini din Slatina

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2021–2027 vizează dezvoltarea pe termen mediu și lung a Municipiului Slatina.

1. Oraș verde și rezilient:
 • Mobilitate Urbană Durabilă;
 • Neutralitate Energetică;
 • Reducerea Poluării Aerului și a Riscurilor Climatice.
2. Oraș competitiv și productiv:
 • Infrastructura publică de calitate;
 • Valorificarea terenurilor și clădirilor pentru investiții strategice;
 • Încurajarea inovației, a start-up urilor și Forță calificată de muncă.
3. Oraș just și incluziv:
 • Accesul facil al tuturor la servicii publice;
 • Implicarea societății civile și a cetățenilor în dezvoltarea urbană.
4. Oraș inteligent:
 • Mobilitate Inteligentă;
 • Guvernanță Inteligentă;
 • Mediu Inteligent;
 • Mod de Viață Inteligent;
 • Cetățeni Inteligenți;
 • Economie Inteligentă.
5. Oraș bine guvernat:
 • Digitalizarea Administrației Publice;
 • Reducerea birocrației și adaptarea serviciilor la nevoile cetățeanului.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2021–2027 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina numărul 264/31.10.2023.

Pentru o abordare coerentă şi realistă a diferitelor aspecte legate de dezvoltarea durabilă pe termen lung a Municipiului Slatina, Primăria Municipiului Slatina a elaborat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020, document care cuprinde obiective prioritare şi direcţii strategice de dezvoltare în următoarele domenii astfel:
Obiectiv 1. Slatina – oraş primitor
 • Mobilitate şi infrastructură de calitate,
 • Mediu construit,
 • Servicii publice,
 • Cultură şi agrement,
Obiectiv 2. Slatina – economie vie
 • Consolidarea serviciilor de sprijin pentru mediul de afaceri şi atragere de investitori,
 • Promovarea şi încurajarea antreprenoriatului,
 • Creşterea competitivităţii forţei de muncă,
Obiectiv 3. Slatina – excelenţă în management urban
 • Consolidarea compentenţelor şi eficienţei aparatului executiv al primăriei (resurse umane, sisteme informatice),
 • Îmbunătăţirea funcţiei de planficare şi coordonare (parteneri la nivel teritorial).

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 este un document pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi care oferă omogenitate, coordonare şi reactivitate.

În baza Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale.

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325 din 30.09.2015.

Planul integrat de dezvoltare urbană
Strategia de dezvoltare a municipiului Slatina 2008-2015

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014-2020 vine în continuarea demersurilor din perioada de programare 2007-2013, construind pe o bază solidă în ceea ce priveşte experienţa în implementarea portofoliilor de proiecte integrate, management de proiect și capacitate administrativă.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 își propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi spaţiile publice majore la circuitul urban, crescând astfel funcţionalitatea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului. Totodată, pentru a-şi consolida poziţia de centru regional, Slatina va investi în dezvoltarea şi promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman şi în modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice.

Obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 vizează depășirea provocărilor şi valorificarea oportunităţilor identificate pe cele cinci paliere: economic, demografic, social, conectivitate, mediu şi schimbări climatice.

Principiul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a municipiului Slatina este reconectarea oraşului la nivel fizico-spaţial, social şi funcţional.

Slatina anului 2020 va fi un oraş tânăr şi modern, ce îmbină calitatea ridicată a spaţiului public şi farmecul vechiului târg cu excelenţa în domeniul tehnic şi stabilitatea locurilor de muncă.

În baza Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale, în special prin Programul Operațional Regional.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina 2014 - 2020 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 111/27.04.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 310/28.11.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 202/31.07.2018.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) va eficientiza comportamentul de deplasare și va integra politici de incluziune socială și de dezvoltare economică, majoritatea măsurilor fiind definite prin prisma abordării integrate a administrației publice locale din Municipiul Slatina.

Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina are ca scop dezvoltarea unui sistem de transport, care sa răspundă următoarelor obiective strategice:
 • Accesibilitate - se urmărește ca tuturor cetățenilor Municipiului Slatina să le fie oferite opțiuni de transport și servicii de mobilitate care să le permită un acces facil către serviciile și destinațiile esențiale;
 • Siguranță și securitate - îmbunătățirea segmentului ce cuprinde siguranța și securitatea;
 • Mediu - reducerea poluării fonice și a poluării aerului, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Eficiență economică - eficiența și rentabilitatea transportului de persoane și marfă și sporirea eficienței economice;
 • Calitatea mediului urban - se urmărește o creștere a atractivității și a calității mediului și peisajului urban, a economiei și a societății slătinene.

În baza Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) se pot demara acțiuni ample la nivel local pe direcțiile principale ale dezvoltării mobilității urbane: neutralitate climatică, mobilitatea ca serviciu (MaaS), digitalizarea mobilității, accesibilitate.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) a fost însușit de către Consiliul Local al Municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 270/30.08.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 263 /31.10.2023 a fost actualizat Planul de acțiuni PMUD 2.0 Slatina 2021, anexă la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0).

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina şi Planul de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice sunt documente strategice care stabilesc un set de obiective prioritare şi direcţii strategice de dezvoltare pe care se vor baza deciziile autorităţilor locale.

Primăria Municipiului Slatina îşi propune realizarea unor obiective de investiţii de interes major pentru comunitate, care ţintesc aplicarea politicii administraţiei publice locale în domeniile conexe energie şi mediului, având ca obiectiv general reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie finală în teritoriul administrat.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina se concentrează pe acţiunile şi măsurile menite să reducă la utilizatorii finali consumul de energie şi, implicit, a emisiilor de CO2, şi acoperă toată zona geografică a unităţii administrativ teritoriale. S-au stabilit ca fiind prioritare pentru perioada 2016 – 2030 investiţii în clădirile publice care se încadrează în infrastructura educaţională a oraşului, infrastructura de servicii edilitare, servicii sociale, servicii de sănătate, precum şi modernizarea sistemului de iluminat public şi investiţii pentru modernizarea energetică a sectorului rezidenţial.

În baza acestor documente strategice Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina şi Planul de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale în perioada de programare 2014 - 2020.

Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina, Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina şi Planul de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice au fost aprobate de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea nr. 283/31.10.2017 și actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 201/31.07.2018.

Skip to content