imagini din Slatina
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina, în data de 29 mai 2018 - proba scrisă și în data de 31 mai 2018 - interviul

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului - inspector, clasa I, grad profesional asistent

Format PDF Anunț concurs, bibliografie, condiții generale și condiții specifice
<< Inapoi
Skip to content